DRUK-INTRO S.A. jest uczestnikiem projektu pod nazwą „ Akademia Drukarza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII „ Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.