Książeczka opatrzona znakiem "NOWA JAKOŚĆ CZYSTOŚCI PRODUKCJI"

została wyprodukowana przy zastosowaniu innowacyjnego procesu

technologicznego opracowanego przez drukarnię DRUK-INTRO S.A.

we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym

w Bydgoszczy


Ta opatentowana technologia polega na wyeliminowaniu

tzw. "tła poprodukcyjnego", czyli niskocząsteczkowych

związków chemicznych jakie są nanoszone podczas produkcji.

Dzięki zastosowaniu nowatorskiego układu procesowego,

Państwa dzieci otrzymują książeczkę o szczególnych

parametrach czystości.


Ponadto książeczka, którą masz przed sobą, posiada

znany na całym świecie niemiecki znak jakości GS.

Znak GS oznacza, że produkt spełnia niemieckie

wymogi bezpieczeństwa i znaczną część norm europejskich.


Produkty oznaczone symbolem GS testowane są

m.in. przez akredytowane laboratorium TUV Rheinland,

dbające o najwyższy poziom bezpieczeństwa wyrobów.