Firma Druk Intro SA wprowadziła na rynek bezpieczne książeczki dla dzieci produkowane w oparciu o własną, innowacyjną technologię eliminacji związków niskocząsteczkowych z tła produkcyjnego. Dodatkowo w ramach „Voucher’a badawczego” stanowiącego podstawę realizacji prac badawczo-rozwojowych, opracowano metodologię i metodyki szczegółowe dla potrzeb analitycznej kontroli jakości wytwarzania w pełni bezpiecznych książek dla dzieci produkowanych w drukarni DRUK-INTRO S.A. w Inowrocławiu. Opracowana metodologia została sprawdzona i jest wykorzystywana w praktyce, w bieżącej kontroli jakości produkowanych książek.

więcej...

Od pierwszych chwil życia książka towarzyszy nam jako jeden z najważniejszych elementów poznawania świata. Wzrastająca świadomość rodziców, którzy coraz częściej kolekcję pluszowych misiów, grzechotek i innych kolorowych zabawek uzupełniają książeczkami skłania do refleksji nad najwyższą jakością tego wyrobu.

Dziecko jako odbiorca o szczególnych potrzebach w obszarze czystościi bezpieczeństwa wymaga odpowiedzialnego podejścia producentów i wydawców do tworzonych z myślą o nim produktach.

Zarówno treść jak i forma ale także sposób wytwarzania książeczek kierowanych do najmłodszych powinny stać się parametrami wyboru dokonywanego przez świadomych konsumentów w imieniu dzieci.

Tak powstała technologia eliminowania niskocząsteczkowych związków chemicznych w książkach dla dzieci opracowana i opatentowana przez Druk-Intro S.A.

więcej...