Reagując na prośbę United Nations Global Compact Network Poland wydrukowaliśmy nieodpłatnie 500 000 ulotek i plakatów dotyczących zjawiska „human traffickingu”. Dystrybucja tych materiałów jest kluczowa w kontekście ochrony przybywających do naszego kraju uchodźców, w szczególności kobiet i dzieci, za których los jesteśmy, jako gospodarze odpowiedzialni.

Chcąc systemowo przeciwdziałać handlowi ludźmi, z jednej strony niezbędna jest ochrona i działanie ze strony organów państwa, w tym rejestrowanie zarówno osób przekraczających granicę, jak i niosących pomoc. Z drugiej strony niezwykle ważne jest wzbudzanie świadomości zagrożenia wśród samych uchodźczyń i uchodźców, a także każdego z nas, niosących pomoc.