Starosta Inowrocławski Pani Wiesława Pawłowska złożyła podziękowania za udzielone przez Druk-Intro S.A. wsparcie przy organizacji festynu pt. „Powiat na Sportowo”, który odbył się 21 czerwca br. na placu przed Starostwem Powiatowym przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu. Uczestnikami tej imprezy byli podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparliśmy dzieci przekazując 100 sztuk przygotowanych przez nas zestawów.

Uśmiech najmłodszych – naszą radością!😊

DRUK-INTRO S.A. – Partnerem Dzieci