Z dużą satysfakcją możemy poinformować, że wśród laureatów tegorocznej edycji rankingu „Diamenty Forbesa 2024”, tak jak w roku ubiegłym, znalazła się nasza firma!

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Pod uwagę brano firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub bezpośrednio przesłały je do Dun & Bradstreet Poland. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Diamentami Forbesa zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym według ratingu Dun & Bradstreet Poland.

To już kolejna edycja „Diamentów Forbesa”, w której DRUK-INTRO jest laureatem.

Status firmy rzetelnej i wiarygodnej to dla nas radość i zobowiązanie.