Druk-Intro – partner grupy „Długie Nowe pomoc dla Ukrainy”

Wiarygodność, przewidywalność, partnerstwo – dla naszej firmy to istotne wartości. Podejmując wyzwania działamy w sposób dojrzały i metodyczny. Po raz kolejny wsparliśmy działania Pawła Hałupki – założyciela grupy „Długie Nowe pomoc Ukrainie”, który cyklicznie przemierza tysiące kilometrów, by dostarczyć mieszkańcom Ukrainy najbardziej potrzebnych towarów. Tym…

Razem z ONZ

Reagując na prośbę United Nations Global Compact Network Poland wydrukowaliśmy nieodpłatnie 500 000 ulotek i plakatów dotyczących zjawiska „human traffickingu”. Dystrybucja tych materiałów jest kluczowa w kontekście ochrony przybywających do naszego kraju uchodźców, w szczególności kobiet i dzieci, za których los jesteśmy, jako gospodarze odpowiedzialni….