„Gdyby nie było kobiet, wszystkie pieniądze na świecie nie miałyby żadnego znaczenia” – ta myśl  wyrażona przez Onasisa w pełni oddaje znaczenie i wartość Kobiet. Rola Pań – w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym – jest rolą nie do przecenienia. A choć w myśl słów brytyjskiego…