Dbając o zdrowie i dobrą kondycję Pracowników Zarząd Druk-intro S.A. we współpracy z laboratorium diagnostycznym VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. zorganizował Dni Zdrowia w Druk-Intro S.A. W ramach akcji przeprowadzono diagnostykę laboratoryjną na podstawie badań krwi. Pobranie próbek odbyło się w siedzibie Firmy. Pakiet…