Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klientów zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, czy „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Druk – Intro S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław), przy ulicy Świętokrzyskiej 32, wpisany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000051437. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 556-237-95-04, Regon: 092575329.

Kontakt telefoniczny: 523 549 450 lub 504 244 536

Kontakt e-mailowy: druk-intro@druk-intro.pl

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla serwisu web.druk-intro.pl. Jest to osoba,  z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności,  w szczególności danych osobowych można kierować bezpośrednio  na adres Inspektora Ochrony Osobowych iod@druk-intro.pl bądź pod numerem telefonu +48 792 609 607