Dbając o zdrowie i dobrą kondycję Pracowników Zarząd Druk-intro S.A. we współpracy z laboratorium diagnostycznym VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. zorganizował Dni Zdrowia w Druk-Intro S.A.

W ramach akcji przeprowadzono diagnostykę laboratoryjną na podstawie badań krwi. Pobranie próbek odbyło się w siedzibie Firmy.

Pakiet badań umożliwił przeanalizowanie stanu zdrowia w jak najszerszym spektrum.

Z badań skorzystało 75% Załogi. 😊

Dbamy o siebie – jesteśmy odpowiedzialni!